Segona Mobilitat a Liverpool (Regne Unit)

SEGONA MOBILITAT                       ERASMUS PLUS K1- 2016                EOI CIUTADELLA

PROFESSORA:  Glòria Pascual Vivó

&
Activate English class

LLOC DE DESTÍ: Liverpool, Anglaterra

CENTRE D’ACOLLIDA: Universitat de Liverpool, ELC (English Language Centre)

TIPUS DE FORMACIÓ: Job shadowing

DATES: del 21 al 25 de novembre 2016

 

OBJECTIUS

  • Establir contacte amb un centre europeu d’ensenyament d’idiomes per a futures col·laboracions i avançar en la internacionalització del nostre centre.
  • Intercanviar idees sobre l’organització i gestió de centres, per tal de millorar la direcció i gestió del propi centre.
  • Aprendre noves pràctiques docents i metodologies d’ensenyament de llengua estrangera.
  • Immersió en la llengua i cultura Britànica per actualitzar-ne els coneixements i millorar la competència en l’idioma.

CONTEXT DEL CENTRE D’ACOLLIDA 

m
El centre d’acollida va ser el English Language Centre (ELC) de la Universitat de Liverpool, situat al bell mig del campus universitari. És el centre d’ensenyament d’anglès per als estudiants internacionals d’aquesta universitat que, o bé necessiten millorar el seu anglès abans de començar els seus estudis universitaris (Pre-sessionalcourses), o necessiten reforç en el seu anglès durant els seus estudis universitaris o de post-grau o de programes d’investigació (In-sessionalcourses). També ofereixen cursos d’anglès general (ActivateEnglish), flexibles en quant a dates i intensitat. Finalment, també dissenyen cursos personalitzats o adaptats a les necessitats específiques de col·lectius concrets o organitzacions(Tailor-madecourses). ELC és un centre acreditat pel BritishCouncil i ofereix preparació per a l’obtenció de la titulació IELTS i també tenen l’acreditació de BALEAP.

És un centre públic depenent de la universitat de Liverpool, però també té una certa autonomia per organitzar els seus propis cursos adreçats a alumnes fora de la universitat. El nombre d’alumnes varia molt segons l’època de l’any, en aquests moments comptaven amb la següent matrícula:

  • Pre-sessionalEnglish: 80 alumnes
  • In-sessionalEnglish: 2000 “
  • ActivateEnglish: 150 “

Però a l’estiu els nombres són molt més elevats, tant d’alumnes com de professors.

La gran majoria d’alumnat és asiàtic, principalment xinés , seguit de l’Orient Mitjà, Amèrica del Sud i un petit percentatge d’alumnat  europeu. Les classes són evidentment multi-culturals, i per aquesta raó també ofereixen un ampli ventall d’activitats culturals i de suport i adaptació a la vida i cultura Britàniques ( Clubs de conversa, Film & TV clubs, sortides escolars a altres ciutats d’interès , Cultural studies amb visites culturals, suport en activitats de la vida quotidiana britànica, com ara anar al metge,etc)

Quant al nombre d’alumnes per classe, varia molt segons el tipus de curs: classes amb un màxim de 16 alumnes (Pre-sessional i ActivateEnglish) i classes fins a 150 o 200 alumnes (In-sessional).

PLANIFICACIÓ I CONTINGUTS

Timetable: Maria Gloria Pascual Vivo

Monday 21st November – Friday 25th November 2016

Date Time Activity Location
Monday 21st 10:00am Arrive at the English Language Centre

Meet Michelle Dwyer, ELC Commercial and Quality Director

Receive Welcome Pack

Brief tour of the Centre

Meet key people

Move into office

Get overview of courses and exchange general information about the two institutions

Cypress Building 3rd Floor Room 316
Monday 21st 2:00pm Observe class 2:00-3:30pm

Pre-sessional English Academic Skills (B1)

Tutor: Alison Ferdinand

Cypress Building first floor room 108
Tuesday 22nd 9:30am Meet ELC tutor Karen Weggfor an overview of English for Academic Purposes on the Pre-sessional. Look at some sample materials and discuss syllabus design as underpinned by BALEAP accreditation. Cypress Building First Floor, Room 120
Tuesday 22nd 11:30am Observe class 11:30am-1:00pm

Activate English Language Development

Tutor: AldonaNorkus

Cypress Building First floor, room 108
Tuesday 22nd 2:00pm Meet Ted Colclough, In-sessional English Director to discuss approaches to English for Specific Academic Purposes Cypress Building First Floor, Room 124
Wednesday 23rd 9:00am Observe class 9:00-11:00

Post Graduate Taught Engineering

Tutor: Anna Fox

MATH-029 (Bldg no 206)
Wednesday 23rd 11:30am Meet with Michelle Dwyer to discuss external accreditation and Quality Assurance Cypress Building third Floor room 324
Wednesday 23rd 2:00pm Observe class 2:00-3:30pm

Activate English: Cultural Studies

Tutor: Mike Berry

Cypress Building First floor, room 103
Thursday 24th 9:30am Meet Pre-sessional Co-ordinator

Gill Tunnicliffe for an overview of assessment and feedback on Stages 1-3 of the Pre-sessional Course

Cypress Building First Floor, Room 106
Thursday 24th 11:00am Observe class 11:00am-1:00pm

In-sessional English Postgraduate research: Thesis Writing

Teacher: Jeni Driscoll

ELEC 204 (E4) (Please check with Jeni exactly where this is. Her office is cypress Buildings first floor room 120)
Thursday 24th 2:00pm Meet Pre-sessional and Activate Director Sarah Mattin for an overview of feedback and assessment on Stages 4 & 5 of the Pre-sessional Course Cypress Building third Floor, Room 315
Friday 25thth 9:30am Meet with Rebecca Gee, ELC Social and Welfare Officer Cypress Building first floor, Room 105
Friday 25thth 11.30am Meet with Mark Ingarfield to discuss Management and administrative procedures Cypress Building third Floor room 323B
Friday 25th 2:00pm Attend Pre-sessional/Activate English Tutor Meeting Co-ordinators: Ann Molloy and Gill Tunnicliffe Cypress Building First Floor Room 113
Friday 25th 3.00pm Final Questions and farewells with Michelle Dwyer Cypress Building third Floor room 324

 

VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

>
>

La persona de referencia i tutora del meu programa fou Michelle Dwyer, Commercial andQuality Director. El primer dia ens vam reunir i em va explicar l’organització del centre, tots els tipus de cursos que ofereixen, nombre d’estudiants etc, i vam intercanviar informació dels dos centres. Vam fer un tour per tot el Campus i també per els diferents edificis i departaments del ELC, presentant-me els diferents responsables de la gestió del centre. He de destacar que l’acollida va ser molt agradable i tothom es va mostrar molt obert i disposat a col·laborar.

Durant els 5 dies d’estada vaig tenir l’oportunitat de realitzar un munt d’activitats variades, com es pot observar a la graella de l’horari d’activitats:Vaig observar diferents tipus de classes, des de ‘ActivateEnglish’ que eren classes d’anglès general bastant semblant a les nostres de l’EOI, amb grups bastant reduïts i metodologia comunicativa; Classes de ‘English for AcademicPurposes’més centrades en preparar els alumnes en les habilitats acadèmiques, on els materials estaven molt elaborats i eren molt específics per al tipus d’alumnes que tenien; Una classe de ‘ThesisWriting’ va ser també molt interessant, on destacaria el paper de ‘facilitador’ del professor i l’autonomia d’aprenentatge dels alumnes.

Per altra banda, també vaig aprendre sobre la gestió i organització del centre en les reunions amb el responsable dels procediments administratius, l’intercanvi d’idees sobre l’avaluació i qualitat amb la directora comercial i de qualitat, l’entrevista amb la responsable d’activitats extraescolars i benestar dels alumnes, la qual em va explicar tot el programa d’activitats culturals i com estan organitzades. També vam tractar el tema del’organització de la biblioteca i centre de recursos,on ofereixen un tracte molt personalitzat als alumnes que en fan ús. I finalment, també vaig assistir a una reunió de tutors i professors per planificar les diferents activitats de les properes setmanes. He de dir que també vaig disposar d’un despatx amb un ordinador durant tots els dies de l’estada al centre per poder treballar en hores lliures.

Aquesta experiència ha estat molt interessant i profitosa, he tornat a l’escola amb noves idees tant de metodologia d’ensenyament com de gestió de centre, les quals tenc intenció de posar en pràctica i de compartir amb els meus companys de claustre i amb l’equip directiu del centre. La immersió durant una setmana dins un context de parla i cultura angleses també ha estat molt beneficiosa per mantenir i actualitzar el meu nivell de llengua anglesa. Finalment, vull destacar la importància d’haver establert contacte amb un altre centre d’ensenyament de llengua i l’intercanvi d’experiències i idees, la qual cosa ens ha enriquit mútuament tant a nivell personal com professional, i ha obert la possibilitat de futures col·laboracions entre els dos centres.

Î
Î

bty

Primera Mobilitat a Tallin (Estònia)

Mònica Comas – Mobilitat Multilingua (Tallin)2005-01-08-07-37-56

Tipus de mobilitat: Observació professional

Lloc: Escola d’Idiomes Multilingua (Tallin)

Dates: 7 de novembre a 11 de novembre de 2016

Objectius de la mobilitat:

La mobilitat que vaig dur a terme s’emmarca dins el projecte global de l’EOI de Ciutadella “Nous enfocaments per millorar la gestió i la pràctica educativa de la nostra escola”. Amb aquesta mobilitat es pretenen acomplir una sèrie d’objectius per tal de millorar el sistema de gestió de l’escola, a nivell administratiu, i l’ensenyament de llengües, a nivell pedagògic. Aquesta doble vessant formativa de la meva modalitat es deu al fet que, a part de professora d’anglès, també form part de l’equip directiu de l’escola.

S’ha de tenir en compte que l’EOI de Ciutadella és una escola de recent creació i, per tant, és una bona idea que aprengui d’altres centres europeus per dur a terme una tasca més efectiva i de més qualitat. Per açò, es va considerar enriquidor fer aquesta estada professional a una escola d’idiomes privada per a persones adultes a Estònia. La mobilitat va consistir a observar classes d’anglès de diferents nivells per a persones adultes, compartir idees amb l’equip directiu del centre sobre la gestió d’una escola d’idiomes i intercanviar experiències amb el professorat d’anglès d’una escola d’idiomes europea. Una altra finalitat de la mobilitat va ser establir connexions amb un centre d’ensenyament d’idiomes europeu per tal de, en un futur, poder realitzar intercanvis amb els nostres alumnes. Aquests intercanvis poden ser físics i reals, o bé virtuals entre els alumnes d’ambdós centres.

Context de l’escola visitada:2005-01-05-22-45-59Multilingua és l’escola d’idiomes privada més important de Tallin. Tenen una mitjana de 40 professors i uns 1.000 alumnes al llarg de l’any. Imparteix 19 idiomes en diferents modalitats: petits grups d’alumnes, classes individuals i classes per a empreses privades. Imparteixen classes des del nivell A1 fins al nivell B2, en segons quins idiomes. D’anglès, per exemple, tenen tots els nivells. Comencen grups nous cada mes, en funció de la demanda dels alumnes. I també ofereixen cursos específics de conversa i cursos intensius. Les classes s’ofereixen en horari de matí o de vespre, tot i que també fan classes al migdia depenent de la demanda que tenguin. L’equip directiu està format per 3 membres: la directora, una persona encarregada dels cursos que s’imparteixen a empreses i una persona encarregada de les tasques administratives. Les aules estan equipades amb un ordinador i disposen de connexió a internet. La majoria del professorat és autònom i combinen la feina a Multilingua amb feina com a professors a escoles de primària o secundària. Un divendres al mes, es reuneixen tots els professors i organitzen un seminari. Un professor és responsable de preparar aquest seminari per als seus companys a partir d’una experiència de classe, alguna activitat interessant que hagi dut a terme, una inquietud acadèmica que vulgui compartir, una nova metodologia apresa, etc. La resta de professors participa de manera activa al seminari donant la seva opinió, contrastant l’experiència, etc.

Programa de la mobilitat:2005-01-08-01-54-49

L’estada a Multilingua va ser de 5 dies durant els quals vaig poder observar classes d’anglès, reunir-me amb la directora del centre, impartir docència a diferents grups i assistir a un seminari de formació del professorat.

Pel que fa a les observacions de classes, vaig dur-les a terme en els nivells següents:

A2 anglès

B1 anglès

B2 anglès específic per a professorat de la Universitat de Tallin

A1 espanyol

Pel que fa impartir docència, vaig tenir l’oportunitat de fer classes als nivells següents:

B1 anglès

– Dos grups de B2 anglès

El perfil de l’alumnat i la metodologia de les classes és molt semblant a la nostra escola. A Multilingua també s’utilitza una metodologia comunicativa i participativa, són classes centrades a adquirir les competències comunicatives dels alumnes, el tracte és molt proper i, en definitiva, les classes es fan amenes.

A part de les classes, també vaig poder assistir al seminari mensual que organitzen els professors. Aprofitant la meva estada a l’escola, vaig participar-hi de manera activa. En primer lloc, vaig fer una presentació de la nostra escola per donar-la a conèixer i per, així, donar la informació necessària per poder realitzar intercanvis (virtuals) entre els alumnes d’ambdós centres en el futur. També vaig presentar una eina molt útil que empram al nostre centre, la plataforma Google Classroom. A partir d’aquestes presentacions, els professors van compartir les seves experiències amb la utilització d’eines similars i també es van interessar pels usos que el nostre centre en fa.

Valoració de l’experiència:                                  

Multilingua, Tallin
Multilingua, Tallin

L’experiència de poder visitar una escola d’idiomes en un altre país ha estat enriquidora. He pogut veure de prop com s’organitza una escola d’idiomes en un altre país i comparar-ho amb l’organització del nostre centre. Tot i que són dues realitats molt diferents, Multilingua és una escola privada i l’EOI és un centre públic, hi ha aspectes que es poden gestionar de la mateixa manera.

D’altra banda, observar classes em va servir per agafar idees i veure la classe des de la perspectiva de l’alumne. Va ser interessant poder comparar el nivell de llengua que tenen els alumnes d’Estònia amb el nivell dels nostres alumnes a classes on s’ensenya el mateix nivell. En general, em va fer la sensació que l’alumnat estonià té un nivell més alt en l’habilitat de comprensió oral. Aquest tret es deu al fet que a Estònia la televisió no dobla els programes que són originals en anglès, sinó que es mostren en versió original. Igualment, als cinemes tampoc doblen les pel·lícules de parla anglesa, sinó que es projecten en versió original subtitulada. Així, els estonians tenen més oportunitats d’estar en contacte amb l’anglès que els nostres estudiants, i des d’edats ben primerenques. Un altre fet que també ha estat interessant és fer classes a uns parlants amb una llengua materna que no té res a veure amb cap llengua romànica. Els seus dubtes i dificultats tant pel que fa a la gramàtica i al vocabulari eren diferents dels que poden tenir el nostre alumnat.

 

Mobilitats EOI Ciutadella

L’Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella ha dut a terme dues mobilitats dins el programa europeu Erasmus + KA104 Educació de Persones Adultes de la Unió Europea, gestionat a Espanya a través de l’Agència Nacional Sepie.

El projecte que va presentar l’escola, “New Approaches to Improve our Language School Quality and Management”, va ser seleccionat d’entre les 103 sol·licituds presentades, de les quals se’n van seleccionar 61.

La professora Mònica Comas ha realitzat una mobilitat a Estònia, concretament a una escola d’idiomes per a adults a la ciutat de Tallin. L’estada de la professora va ser de 5 dies i va tenir l’oportunitat d’observar classes d’idiomes i també de fer docència. La professora Glòria Pascual ha realitzat una segona mobilitat de 5 dies a la Universitat de Liverpool, en el centre d’ensenyament de llengües. Durant aquests 5 dies la professora va poder observar classes i també es va reunir amb el professorat i els coordinadors per intercanviar idees sobre l’ensenyament de llengües i la gestió de centres docents.

Amb aquest projecte, l’EOI de Ciutadella ha fet una primera passa per  internacionalitzar el centre, ha establert contactes amb centres d’idiomes europeus i, en definitiva, ha observat models d’ensenyament i gestió per seguir millorant en la qualitat de l’ensenyament en general.